Melding Activiteitenbesluit

Ondernemingen hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten worden bedrijven op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld.

Type A: Geen melding milieubeheer, geen milieuvergunning

Het bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). En moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Het bedrijf hoeft geen melding milieubeheer te doen en hoeft geen milieuvergunning aan te vragen.

Type B: Melding milieubeheer

Het bedrijf belast het milieu aanzienlijk. Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit en moet de bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. Het bedrijf moet dit doen bij het starten, wijzigen of uitbreiden van het bedrijf.

Type C: Milieuvergunning

Het bedrijf belast het milieu omvangrijk. Het bedrijf een milieuvergunning nodig van de gemeente, provincie of minister van VROM. Dit geldt in ieder geval voor bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen.
Wij helpen u bij de melding milieubeheer, aanvraag milieuvergunning en wij maken de benodigde tekeningen. Wij begeleiden u in alle procedures en helpen u bij de oplossingsrichting voor uw bedrijf. Zodat u klaar bent voor de toekomst.

Menu