Overige werkzaamheden

Bylaer advies- en tekenburo is breed inzetbaar. Naast onze specialisaties in Ruimtelijke ordening, Bouwzaken en Milieu bieden wij nog meer diensten aan:

  • Bestekken: besteksomschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Wij stellen bestekken op o.b.v. de STABU-systematiek. Wij maken ook prestatiebestekken o.b.v. uiteindelijk te leveren prestatie;
  • Design & construct: rol en check van toekomstige eigenaar;
  • Onderhoudsplannen: technische en strategische visie op gebied van onderhoud gebouw ;
  • Meerjarenbegroting: aansluitend op onderhoudskosten plus technisch uitgesplitst;
  • Beheersplannen: technisch beheer waaronder legionella-beheersing;
  • Civiele techniek: inspecties en werkbeschrijving voor onderhoud aan kunstwerken.
Menu