V&G PLAN

Wat zijn Veiligheids- en Gezondheidsplannen (V&G-plannen)?

Wanneer uw organisatie werkzaamheden verricht op een werklocatie waar meerdere opdrachtgevers en/of (onder)aannemers werkzaam zijn, is het Arbobesluit ‘Bouwplaatsen’ van toepassing. Het komt erop neer dat  alle partijen doelmatig moeten samenwerken zodat de bepalingen uit de Arbowet zo nauwgezet mogelijk worden nageleefd.

In een aantal gevallen is het opstellen van een V&G plan noodzakelijk. In een V&G plan is de manier van samenwerken aangegeven, de getroffen veiligheidsvoorzieningen en welke organisatie verantwoordelijk is voor het toezicht.

Zie 2.27 ARBOBESLUIT AFDELING BOUWPROCES

Aanneemsom

Het is duidelijk dat er veel voorwaarden worden gesteld. U kunt erop rekenen dat er een verplichting geldt voor een V&G plan voor projecten met een aanneemsom vanaf €340.335,-.

Opstellen V&G plan in voorbereiding 

Wij kunnen uw benodigde V&G plan in de voorbereiding opstellen (conform alle voorschriften en op basis van uw aangeleverde informatie).

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte

Menu