Kwaliteitsborging; de processtappen

Kwaliteitsborging van het bouwplan tot ingebruikname van het bouwwerk.

In het kort werkt het stelsel van kwaliteitsborging als volgt:

Een verdere uitleg over het stelsel van kwaliteitsborging is als volgt:

1. Gevolgklasse vaststellen.

Het stelsel van kwaliteitsborging treedt gefaseerd in werking. Vanaf 1 januari 2024 is kwaliteitsborging verplicht voor nieuwbouwwerken in gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwprojecten). Verbouwingen zijn voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2025. Informatie over welke Gevolgklassen er zijn en welke bouwwerken onder Gevolgklasse 1, 2 of 3 vallen staan op het Informatiepunt leefomgeving.

2. Instrument en kwaliteitsborger kiezen.

De opdrachtgever/ initiatiefnemer kiest een instrument en schakelt een kwaliteitsborger in. De toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging en de kwaliteitsborgers die met die instrumenten mogen werken zijn te vinden in het register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB).

3. Bouwwerk aanmelden bij de gemeente.

De opdrachtgever/ initiatiefnemer doet een melding voor het bouwen bij de gemeente. De melding bevat:

  • informatie over het bouwproject;
  • de kwaliteitsborger voor het bouwwerk;
  • het instrument dat de kwaliteitsborger gebruikt;
  • informatie voor de toetsing aan het bestemmingsplan, welstand en omgevingsveiligheid;
  • een borgingsplan met daarin een risicobeoordeling.

De gemeente beoordeelt eerst of het bouwwerk voldoet aan de ruimtelijke eisen. Afhankelijk van de gemeente en het bouwwerk is een vergunning nodig voor de Omgevingsplanactiviteit (OPA).

4. Toetsing van instrument en kwaliteitsborger.

De gemeente controleert in het register of het instrument toegelaten is en of de kwaliteitsborger dit instrument mag toepassen. De gemeente controleert ook of de kwaliteitsborger gecertificeerd is en het instrument mag gebruiken.

5. Start bouw.

De gemeente beoordeelt de omgevingsveiligheid van het te bouwen bouwwerk. Daarna kan de opdrachtgever beginnen met de bouwactiviteiten (mits het juiste instrument en de juiste kwaliteitsborger zijn aangemeld en er een borgingsplan met risicobeoordeling ligt).

6. Toezicht volgens instrument.

De kwaliteitsborger controleert of de bouw voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. De controles vinden plaats op de wijze en het tijdstip zoals in het borgingsplan vastgelegd.

7. Verklaring bij gereedmelding.

Als het bouwwerk gereed is verklaart de kwaliteitsborger dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische regelgeving.

8. Consumentendossier en dossier bevoegd gezag.

De bouwer levert aan de opdrachtgever/ initiatiefnemer een consumentendossier met de afgesproken informatie over het bouwwerk en het onderhoud daarvan. De opdrachtgever/ initiatiefnemer levert aan de gemeente het dossier bevoegd gezag, met daarin bouwtechnische informatie voor de handhavende taak van de gemeente en de verklaring van de kwaliteitsborger.

9. Gereedmelding.

De gebruiker mag het gebouw in gebruik nemen, mits de opdrachtgever/initiatiefnemer de verklaring van de kwaliteitsborger en het dossier bevoegd gezag heeft geleverd aan de gemeente. Tussen ingebruikname en aanlevering dossier met verklaring moet minimaal twee weken zitten.

Menu