Omgevingsvergunning voor bouwen

Als u bouwwerkzaamheden wilt gaan uitvoeren, heeft u in principe een Omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Dit geldt niet voor kleine of onopvallende bouwwerken. Of u een Omgevingsvergunning nodig heeft kunnen wij u vertellen.
U kunt eventueel zelf de vergunningcheck invullen om te zien of u een Omgevingsvergunning nodig heeft via Omgevingsloket online. Via de website van uw gemeente kunt u vaak achterhalen of er nog aanvullende eisen zijn. Wij kunnen ook de vergunningcheck en de aanvraag Omgevingsvergunning voor u verzorgen. Want wij weten uit ervaring wanneer uw wel en wanneer u geen vergunning nodig heeft.

Omgevingsvergunning;

Een groot aantal vergunningen op het gebied van bouwen is in één omgevingsvergunning samengevoegd. Deze zogenaamde omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen (voorheen de bouwvergunning), ruimtelijke ordening en milieu. In totaal vallen er zo’n 25 onder…

 • Aanlegvergunning
 • Bouwvergunning
 • Flora- en Faunawet, ontheffing
 • Gebruiksvergunning
 • Inritvergunning of uitwegvergunning
 • Kapvergunning
 • Milieuvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Vergunning Wet natuurbescherming
 • Reclamevergunning

Alle vergunningaanvragen kunnen worden ingediend bij  één loket en je hoeft maar één aanvraagformulier te gebruiken. Minstens zo belangrijk: er volgt één besluit op uw aanvraag. Er geldt ook maar één beroepsprocedure tegen een besluit over de vergunningverlening. Kortom, veel winst in het aanvragen dus!

Aanvullende onderzoeken

Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen kan de overheid aanvullende onderzoeken of berekeningen verlangen. De volgende onderzoeken of berekeningen kunnen nodig zijn:

 • Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)

Wij verzorgen de totale coördinatie en adviseren over een mogelijke vrijstelling voor het bodemonderzoek.

 • Archeologisch vooronderzoek

Ook voor dit onderzoek zijn wij partner in de coördinatie en zijn in te schakelen bij de beoordeling of er een vrijstelling mogelijk is voor dit type onderzoek.

 • Geluidsonderzoek

Met aandachtspunten bij geluidsgevoelige objecten als bedoeld in de Wet Geluidhinder. Wij kunnen voor u beoordelen of er een geluidsonderzoek noodzakelijk is.

 • Sloopmeldig

Voor slopen is tegenwoordig vaak alleen een melding nodig (i.p.v. een vergunning).

Wij weten de uitzonderingen op deze regel en helpen graag met uw aanvraag.

 • Asbest-inventarisatieonderzoek 

Wij kunnen voor u beoordelen of er een asbestinventarisatieonderzoek nodig is. Zo ja, welk type onderzoek. (SC 540 Type A / B) Wij helpen u daar graag bij.

 • Constructieberekening

Voor veel werkzaamheden is er een constructieberekening nodig. Wij werken samen met verschillende constructeurs en kunnen voor u de coördinatie verzorgen.

 • Vuurlastberekening

Voor sommige werkzaamheden is er een vuurlastberekening nodig. Deze worden vaak door constructeurs verzorgd. Wij werken samen met verschillende constructeurs en kunnen voor u de coördinatie verzorgen.

 

Vrijstelling bestemmingsplan/bestemmingsplanwijziging

Soms zijn er voor bouwwerkzaamheden een bestemmingsplanwijziging nodig. Dan kan op verschillende manieren. Door middel van een ontheffing, een tijdelijke vrijstelling of bestemmingsplanwijziging. Wij kunnen voor u aangeven welke van de mogelijkheden van toepassing zijn of de meest economische oplossing is.

 

Omgevingsvergunning voor kleine bouwwerken

Als u bouwwerkzaamheden wilt gaan uitvoeren, heeft u in principe een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Dit geldt echter niet voor kleine of onopvallende bouwwerken. Wilt u precies weten hoe het zit? Wij vertellen alle ins & outs.

 

Vergunningcheck 

U kunt ook zelf de vergunningcheck invullen. Je ziet gelijk of je een omgevingsvergunning nodig hebt op Omgevingsloket online. De website van uw gemeente geeft info over aanvullende eisen.

Bylaer advies- en tekenburo regelt vanzelfsprekend ook de vergunningcheck plus de aanvraag omgevingsvergunning voor u.

 

Werkzaamheden omgevingsvergunning voor bouwen

Voor de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen leveren wij ook de volgende werkzaamheden:

 • Maken en verzorgen BENG berekening (NTA 8800);
 • Berekenen en tekenwerk daglichttoetreding (NEN 2057);
 • Berekenen en benodigd tekenwerk voor luchtverversing (= ventilatie);
 • Berekenen en benodigd tekenwerk voor spuivoorziening (= afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht);
 • Berekenen en tekenwerk gebruiksoppervlak volgens (NEN 2580);
 • Stikstofberekening.
Menu