Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van gebieden, die als staats- óf beschermd natuurmonument zijn aangewezen.

Aparte vergunning bij Wet natuurbescherming

Het meest belangrijke onderdeel van deze wet is dat er een aparte vergunning nodig is voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor het natuurmonument (ongeacht waar die activiteiten plaatsvinden, zowel  binnen als buiten een natuurgebied). In deze wet is ook de bescherming van de gebieden die door Nederland zijn aangewezen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn opgenomen.

Aanvraag Wet natuurbescherming

Hoe vraag je ook alweer een vergunning Wet natuurbescherming aan? Wat komt er bij deze wet kijken? Welke voorwaarden gelden er? Wij kunnen bogen op een ruime ervaring op dit gebied. Informeer gerust eens naar de mogelijkheden!

Menu