Milieu

‘Milieu’ is een belangrijke pijler in onze bedrijfsvoering. De milieuwetgeving dateert vanaf 1900. Sindsdien zijn er logischerwijs veel  ontwikkelingen de revue gepasseerd.

Milieuwetgeving

De milieuwetgeving is een dynamisch proces waarbij continu veranderingen gaande zijn. Je moet dus alert blijven. Precies wat Bylaer doet! Wij ondersteunen u bij het doorlichten van uw bestaande vergunningen en doen onderzoek naar uitbreiding- en wijzigingsmogelijkheden.

Vergunningaanvraag Wet natuurbescherming

Wij regelen voor u de complete aanvraag Wet natuurbescherming.

Wellicht komt juist uw bedrijf in aanmerking voor een Melding Activiteitenbesluit?! Wij kunnen dat heel gemakkelijk voor u beoordelen. Eén telefoontje en u weet het antwoord…

Stikstofberekening

Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof is duidelijk geworden dat we in heel Nederland voor alle stikstof veroorzakende activiteiten berekeningen moeten maken.

Wij maken stikstofberekeningen voor de realisatie of verbouw van woningen, fabrieken en veehouderij.

BEL DIRECT 0324 – 46 49 43 of 06 – 101 202 01

Melding Activiteitenbesluit

Alle ondernemingen hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht én bodem. Afhankelijk van de activiteiten zijn bedrijven op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld.

  • Type A: geen melding milieubeheer geen milieuvergunning

Dit bedrijf belast het milieu niet/weinig en moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Het bedrijf hoeft geen melding milieubeheer te doen en geen milieuvergunning aan te vragen.

  • Type B: melding milieubeheer

Dit bedrijf belast het milieu aanzienlijk. Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit en moet de bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente (bij de start, wijziging of uitbreiding).

  • Type C: milieuvergunning

Dit bedrijf belast het milieu omvangrijk en heeft dan ook een milieuvergunning nodig van de gemeente, provincie of minister van VROM.

 

Wat betekenen wij concreet voor u:

  • Ondersteunen bij melding milieubeheer
  • Aanvraag milieuvergunning
  • Aanleveren benodigde tekeningen
  • Begeleiding procedures
  • Oplossingen en alternatieven aandragen
  • Meedenken
Menu