Kwaliteitsborging

Wet kwaliteitsborging

Wij kunnen aannemers helpen bij en ontzorgen van de implementatie van de Wet kwaliteitsborging (Wkb);
Informeren over en keuzes maken in;
1. Veranderende verantwoordelijkheid volgens het Burgerlijk wetboek;
2. Invloed van de Omgevingswet;
3. Definities;
4. Bouwen onder kwaliteitsborging;
5. Wkb stelsel;
6. De instrumenten en de verschillen in instrumenten;
7. Gevolgklassen;
8. Het Borgingsplan;

a. Risicobeoordeling/risicoanalyse binnen het instrument;
b. Benodigde beheersmaatregelen;
c. Borgingsplan binnen het instrument;
d. Lokale voorschriften;
e. Aan te leveren documenten voor dossier bevoegde gezag en consumentendossier;
f. Keuringsplan, keuringsplanning, bewijsvoering en structuur

9. Aantoonbare bewijslast.

Het praktisch aanleveren en invullen van:
1. Volledigheidstoets met de aan te leveren documenten;
2. Bouwbesluittoets met de aan te leveren documenten;
3. Coördinatie en controle lokale voorschriften/bevoegd gezag op basis van de lokale voorschriften;
4. Coördinatie met de Kwaliteitsborger;
5. Productcertificaten, procescertificaten;
6. Certificering adviseurs en onderaannemers;
7. Risicobeoordeling;
8. Beheersmaatregelen:
9. Keuringsplan en keuringsplanning (BB en kwaliteit);
10. Bouwplaatskeuringen;
11. Communicatie met de verschillende deelnemers in het proces;
12. Implementatie van processen en procedures in de organisatie;
13. Ondersteuning certificering BRL5029.

Menu