STIPP subsidie

Stimuleringsprogramma proefprojecten Wet kwaliteitsborging (Wkb).

Op 1 januari 2024 is de Wkb in werking getreden. Om goed voorbereid aan de start te staan kunt u (opdrachtgever, gemeente, aannemer of architect) nu al ervaren hoe het is om te bouwen onder kwaliteitsborging via deelname aan een pilotproject. Via onderstaand formulier kunt u een bijdrage aanvragen in de (meer)kosten die bouwen onder de Wkb met zich meebrengt.
De bijdrage is – zolang er budget is – beschikbaar voor nieuwbouwprojecten waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is aangevraagd voor 1 januari 2024 en verbouwprojecten tot 1 januari 2025.

Welke projecten komen voor een financiële bijdrage in aanmerking?

De bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten die aan de volgende eisen voldoen:

  • De bouw- of verbouwactiviteit moet vallen binnen gevolgklasse 1;
  • De aannemer en de kwaliteitsborger voeren de werkzaamheden uit alsof de Wkb al is ingevoerd. Dat wil zeggen dat risicobeoordeling en borgingsplan 4 weken voor start bouw vastgesteld moeten zijn;
  • De gemeente neemt (bij voorkeur actief) deel aan het project. Dat vergunning al verleend is, is geen probleem;
  • De veiligheidsregio/ brandweer is bij voorkeur (rechtstreeks of via de gemeente) aangehaakt;
  • De kwaliteitsborger is opgenomen in het landelijke register van kwaliteitsborgers of eerder voor proefprojecten toegelaten;
  • Het vergunningaanvraag start voor inwerkingtreding van de Wkb en het bouwproject is binnen 3 jaar afgerond;

Ieder van de deelnemers kan, mede namens de overige deelnemers, de bijdrage aanvragen.
Het Aanjaagteam Wkb bepaalt, mede op basis van het type project en het aantal projecten dat door dezelfde partijen wordt aangevraagd, of een bijdrage wordt toegekend. Meer dat 16 aanvragen per aannemer is in ieder geval niet mogelijk.
Bij de aanvraag moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

  • de offerte van de kwaliteitsborger;
  • een door de aanvrager ingevuld offerteformulier in pdf-formaat.

Voor wie is de financiële bijdrage bedoeld en wie kan een bijdrage aanvragen?

Uitgangspunt is dat de opdrachtgever niet met extra kosten geconfronteerd wordt. De bijdrage is dan ook bedoeld voor de kosten van de inhuur van een kwaliteitsborger (offertebedrag, maximaal €5.000 excl. BTW) en de extra kosten van de aannemer* (€1.000 excl. BTW). Alle overige (leer)kosten worden door de deelnemers zelf gedragen. Er wordt vanuit gegaan dat degene die de bijdrage ontvangt dit met de andere deelnemers verrekend.

Menu