Algemene voorwaarden

Op alle diensten is de rechtsverhouding van opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur van toepassing zoals deze omschreven is in de De Nieuwe Regeling 2011 - eerste herziening juli 2013. Uitgebracht door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en Organisatie van advies- en ingenieursbureaus (ONRI).

Bel direct

06-10120201